Arnt Abrahamsen

Logo Listerhavnene

Representantskapsmedlem

Andre tilknyttet Listerhavnene

Alle
  • Alle
  • Ansatt
  • Representantskapet
  • Styret

Tom Egil Ravndal

Havnesjef

tom.egil.ravndal@listerhavnene.no

Alf Johnny Iddeland

Administrasjon/forvaltning/eiendom

alf.johnny.iddeland@listerhavnene.no

Turid Rosaasen

Regnskap

turid.rosaasen2@farsund.kommune.no

Øystein Hadland

Vedlikehold Farsund

oystein.hadland@farsund.kommune.no

Steinar Litland

Vedlikehold Lyngdal

steinar.litland@lyngdal.kommune.no

Thora Arnadottir

Reiselivsansvarlig i Farsund

thora@visitfarsund.no

Stein A. Ytterdahl

Styreleder

Arnfinn Havås

Nestleder

Karl Reidar Danielsen

Medlem

Annbjørg Nystøl Knudsen

Medlem

Liv Birkeland

Medlem

Anne Margit Haugen Mushom

Medlem

Jan Kristensen

Leder av representantskapet

Arnt Abrahamsen

Representantskapsmedlem

Unni Nilsen Husøy

Representantskapsmedlem

Hilde Rullestad

Representantskapsmedlem