Hans Torbjørn Hellås

Logo Listerhavnene

Medlem

Andre tilknyttet Listerhavnene

Alle
  • Alle
  • Ansatt
  • Representantskapet
  • Styret

Jan Kristensen

Styreleder

Ingrid Williamsen

Leder

Lars Tjelland

Nestleder

Unni Nilsen Husøy

Nestleder

Liv Birkeland

Medlem

Øyvind Petterson

Medlem

Annbjørg Nystøl Knudsen

Medlem

Morten Sikveland

Medlem

Tom Egil Ravndal

Havnesjef

+ 47 94 53 21 88

tom.egil.ravndal@listerhavnene.no

Alf Johnny Iddeland

Administrasjon/forvaltning/eiendom

alf.johnny.iddeland@listerhavnene.no

Turid Rosaasen

Regnskap

turid.rosaasen2@farsund.kommune.no

Øystein Hadland

Vedlikehold Farsund

oystein.hadland@farsund.kommune.no

Steinar Litland

Vedlikehold Lyngdal

steinar.litland@lyngdal.kommune.no

Thora Arnadottir

Reiselivsansvarlig i Farsund

thora@visitfarsund.no

Stein A. Ytterdahl

Styreleder

Arnfinn Havås

Nestleder

Karl Reidar Danielsen

Medlem

Anne Margit Haugen Mushom

Medlem

Arnt Abrahamsen

Representantskapsmedlem

Hilde Rullestad

Representantskapsmedlem

Ann Karin Fuglestad

Medlem

Hans Torbjørn Hellås

Medlem