Attraktive havner på sydspissen

Listerhavnene er en tilrettelegger for næringslivets behov innen havvind, sjørettet logistikk og transport av passasjerer og gods.

Listerhavnene - Lundevågen, Farsund
Spill av video

Fremtidens havn

Trendene for havnevirksomhetene i Norge – men også innenfor havnelogistikken globalt – er tydelige. Den preges av store endringer og omstillinger som krever profesjonalisering, fleksibilitet og rask håndtering.

Vær - ikon

Været

Besøk våre værstasjoner på Hausvik, Holmsundet og i Lundevågen.

Miljø og bærekraft - ikon

Miljø og bærekraft

Som offentlig eid havnevirksomhet skal Listerhavnene være fremtidsrettet og representere en standard som tar bærekraftig utvikling på alvor. Ambisjonen er å legge til rette for smarte løsninger og praksis for havn og terminal, og således bidra til å redusere de miljøutfordringene som verden står overfor.