Trafikkinformasjon

Listerhavnene IKS har mer enn 1000 skipsanløp årlig. Dette utgjør ca. 1 million tonn varer på kjøl inn/ut, noe som tilsvarer 100 vogntog i døgnet.

Anløpsaktiviteten består i hovedsak av tørrbulkmarkedet (tømmer/trevirke, sand, singel, asfalt, salt og jord). Det er i tillegg stykkgods og noe containertransport.

Bulk- og godstrafikk

Bulk- og godstrafikken er fordelt på vareslagene tørr- og våtbulk til smelteverk, fisk og fiskefor, masser (sand, singel, grus og asfalt), tømmer, offshore, stykkgods og containere.

Listerhavnene - Lundevågen, Farsund

Cruise

Listerhavnene er en attraktiv cruisedestinasjon mellom Kristiansand og Stavanger med stort tilbud av varierte utflukter. Listerhavnene har de siste årene hatt en kontinuerlig vekst innenfor cruisesegmentet. Cruise har derfor blitt et satsningsområde for havneselskapet. Inntekter fra cruise- og passasjertrafikk er med på å vedlikeholde og utvikle infrastruktur som også brukes av lasteskip og annen sjøtrafikk, og cruise bidrar til økt lokal verdiskapning innenfor reiseliv og handel, samt den maritime industrien. Det er «One ship a day» policy for cruiseskip, noe som gjør Listerhavnene til en eksklusiv havn for mange rederier.

For mer informasjon om attraksjoner i Farsund og Lyngdal se her: visitfarsund.no og visitsorlandet.com/lyngdal

I Farsund er cruisebåtene oppankret i Nordsundet og torvkaia er tenderkai. Vekter Elin jobber for at alle skal føle seg velkomne i havnen. Elin skaper et vennlig og hjelpsomt miljø, og jobber aktivt med å sikre en positiv opplevelse for havnebrukerne. Foto: Magne Storøy.

Cruise / Listerhavnene

I Lyngdal oppankres cruisebåtene innerst i Rosfjorden, og Agnefest er tenderkai.

Fiskeri

Farsund har hatt lang tradisjon for yrkesfiske, men i dag består næringen hovedsakelig som tilleggsnæring for små aktører, med mindre fiskebåter og - utstyr. Listerhavnene foretar drift og vedlikehold av fiskerihavn.

Våre fiskerihavner er

  • Gåsholmen
  • Listahavn
  • Agnefest
  • Korshavn

Mottak av fisk

  • Sjø, fisk og skalldyr (Listahavnen)
Listerhavnene - Lundevågen, Farsund