Lyngdal

Det håndteres ca. 350.000 tonn gods over kai i Lyngdal sjøområde, fordelt på ca. 380 anløp årlig. Derav ca. 300.000 tonn tørrbulk (stein og grus) og normalt ca. 300 anløp på Hausvik havneanlegg. På grunn av høyt saltinnhold i sjøen er fjorden alltid isfri, noe som medfører trygge seilingsforhold i vinterhalvåret.

Holmsundet havneanlegg omfatter kaianlegget og bakenforliggende område med bygninger og industriområde. I tillegg inngår tenderkaier for cruiseanløp ved Agnefest og Rosfjord i havneanleggets ISPS-planverk.

Terminalen har også omfattende infrastruktur for skipsopplag. Over Holmsundet havneanlegg er trevirke og stykkgods i tillegg til asfalt, salt og jord hovedandelen av gods.

Agnefest benyttes primært til mottak av asfalt og øvrig gods med skip i nasjonal fart. Det er per i dag ingen regulær trafikk i Lyngdal havn på offentlig kai. Satsningsområder for Lyngdal havn er cruise og tilrettelegging for opplagsplasser for skip og rigger.

Det er noe aktivitet med akvakultur med landbasert oppdrett på Hausvik. Dette omfatter leppefisk og er i prosess med å utvide til oppdrett av torskeyngel. I tillegg er det lakseoppdrett i Grønsfjorden. Verken kommunen eller havnen har inntekter knyttet til aktiviteten.

Rosfjorden, Lyngdal / Listerhavnene

Holmsundet, Lyngdal

Kart over havn, Holmsundet, Lyngdal
Kainavn Lengde på kaien Dybde Merknad Matrikkelnummer
Agnefest kommunekai 90 meter 6-10 meter Disponerer kun 2 meter fra kaikant ved eiendom til Yamaha båt og motorsenter AS. ISPS-operasjoner med mottak av tenderbåter fra cruise og flytebrygge ved Rossfjord, er inkludert i Holmsundet havneanlegget sitt ISPS-planverk Del av 171/20.
Holmsundet havneanlegg 70 meter 10,5 meter Del av 171/36, 64/43, 63/29 og 64/6. 63/126, 63/112, 63/107, 63/80

Bygning

Bygning Areal
63/103 Holmsundet Ca. 300 m2
63/106 Holmsundet Ca. 250 m2
63/43 Plasthall Ca. 480 m2

Totalt tilgjengelige strøm/effekt til båter/rigger i Lyngdal havn er 4600Kva, fordelt på:

Strøm/effekt

Sted Strøm/effekt
Holmsundet 1 690 VAC Max 1600Kva. Totalt 1338A
Holmsundet 2 430 VAC Max 920 Kva. Totalt 1520A
Trafo, container 690 VAC 1600 Kva. Totalt 1338A
Indre Holmsundet 3 400 VAC Max 480 Kva. Totalt 700A
Cruiseskip Anslått til 1600-2500 Kva
Yamaha båt & motorsenter AS 430 VAC Max 750 Kva. Total 1100A
Kart over havn, Holmsundet, Lyngdal

Hausvik, Lyngdal

Kart over havn, Hausvik, Lyngdal
Kainavn Lengde på kaien Dybde Merknad Matrikkelnummer
Hausvik Havneanlegg 40 meter 12-15 meter Driftes av Velde/Lindland Maskin AS. Del av 11/28, 11/23, 11/24 og 11/14.

Korshavn, Lyngdal

8 meter fiskerikai som benyttes av Korshavn Havbruk, del av gnr/bnr 5/42.

Kart over havn i Korshavn