Kaier

Trendene for havnevirksomhetene i Norge, men også innenfor havnelogistikken globalt, er tydelige. Den preges av store endringer og omstillinger som krever profesjonalisering, fleksibilitet og rask håndtering.

Lundevågen, Farsund / Listerhavnene

Våre kaier

Mange av havnenes leverandører er allerede i ferd med å ta store endringssteg for å gå fra å være rene olje- og gass-service selskaper til å bli energiservice selskaper som også leverer og utvikler til fornybarsatsingene i Lister regionen, nasjonalt og internasjonalt. Det er særlig et betydelig arealbehov og krav om å håndtere større konstruksjoner. For eksempel innenfor havvind satsingen, hvor behovet for areal vil være prekært med tanke på installasjon, mellomlagring, vedlikehold osv.

Av strategiplanen fremgår det i avsnittet om «samfunnsoppdrag» blant annet at Listerhavnene IKS skal:

Som «overordnet mål» fremgår det av strategiplanen blant annet å være:

  • Profesjonell og kundefokusert
  • Verdensledende og tilretteleggende

Les mer om våre kaier: