Priser

Last ned vår prisliste

Prislisten gir en oversikt over de aktuelle kostnadene og kan hjelpe brukere av havnetjenester med å få en klar forståelse av prissettingsstrukturen og planlegge deres økonomiske forpliktelser i forbindelse med havnevirksomhet.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.