ISPS-tjenester

ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Code.

Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip og hamneanlegg vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon(IMO) 12. desember 2002, og gjeld for hamneanlegg som betjener følgjande skip i internasjonal fart:

a) passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip,
b) lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
c) flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av egen fremdriftsmaskineri.

Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) blir til enhver tid regnet for å være i internasjonal fart.

Våre ISPS havner

  • Lundevågen havneterminal (Farsund)
  • Holmsundet havneanlegg (Lyngdal)
  • Hausvik havneanlegg (Lyngdal)

Adgang til ISPS-kaiene

  • Adgangskort
  • Kjøretillatelse
  • ISPS-kurs