Farsund

Det håndteres ca. 400.000 tonn varer over kai årlig i Lundevågen fordelt på ca. 700 skipsanløp. Derav ca. 300.000 tonn varer og ca. 100 anløp til/ fra Alcoa kai. I tillegg er det 25 opplagsplasser for fartøy i ulik størrelse.

Utleie av kaier, uteareal og bygninger rettet mot olje- og energisektoren utgjør over 90% av omsetningen. Kapasiteten på kaier, lagerhaller og uteområder i Lundevågen er i dag meget høyt utnyttet.

Resterende aktiviteter er hovedsakelig rettet mot tørrbulkmarkedet (tømmer, sand, singel og asfalt). Det er i dag ingen regulær trafikk med containere, stykkgodstrafikk i Farsund havn på offentlig kai.

Lundevågen, Farsund / Listerhavnene

Lundevågen, Farsund

Verdens største seismikkhavn

Lundevågen har i dag 7 ISPS kaier med dybder på opptil 15 meter og mulighet for å ta 400 meter lange skip til kai. Med en omsetning på nærmere 17 millioner kroner i året (2020) og håndtering av 400.000 tonn med varer i året er havnen en mellomstor havn i norsk målestokk, men kan smykke seg med tittelen «Verdens største seismikkhavn».

Her har man, det siste tiåret, bygget opp en verdensledende base for seismikkskip. Årlig håndteres logistikken for over et 40 talls seismikkskip i Farsund og Lyngdal havn.

Skipene kommer inn fra et avsluttet oppdrag, blir demobilisert og så mobilisert igjen for å bli klargjort for nye oppdrag. Dette er en prosess som tar 2 til 4 uker og involverer flere hundre fagfolk fra alle verdenshjørner hver eneste gang. Noen ganger blir skipene «parkert» for en periode mellom oppdragene. Da blir skipene lagt i opplag med land strøm og dyktige lokale fagfolk fra hele Lister.

Oversikt over kai og havneanlegg

Kainavn Lenge på kaien Maks skipsstørrelse Dybde Matrikkelnummer
Dypvannskaien 130 meter 400 meter 13,8 til 15 meter Del av 5/4.
Industrikaien 100 meter 125 meter 5 til 8,1 meter Del av 5/4. 5/28.
Garasjen* 70 meter 90 meter 5 til 9 meter
Taubåtkaien* 70 + 30 meter 100 meter 8 meter
Lekterkaien* 40 meter 120 meter 9,1 meter
Kommunekaien 120 meter 140 meter 6,2 til 8,3 meter Del av 6/61.
Alcoakaien** 125 meter 300 meter 13 meter

* = delvis privat og offentlig kai
**  = privat kai.

Resten er offentlig kai som driftes av Listerhavnene IKS.

Havnen eier også store uteområder og bygningsmasser som leies ut til havnekunder i tilknytting til kai:

Navn på uteområde Areal Matrikkelnummer
Uteareal ved Dypvannskaien 11 mål Del 5/4
Uteareal ved Industrikaien 7 mål Del av 5/4. 5/28, 5/4/3
Uteareal ved brua i Lundevågen 12 mål Del 5/185 (festes av Baring Farsund AS)
Øya i Lundevågen 6 mål Del av 6/61
Uteareal ACO + kommunekai + tankanlegg 34 mål + 9 mål Del av 6/266. 6/61, 6/64, 6/72, 6/73, 6/236

Havnen eier også en stor bygningsmasse:

Bygning Areal Matrikkelnummer
Havneverkstedet 120 m2 Del av 5/4
Lager ved Industrikaien 600 m2 Del av 5/4
Ascohallene 9450 m2 Del av 6/61
Kart over havn

Områder merket med gult driftes av Listerhavnene IKS.

Indre Havn, Farsund

Verven, Gåseholmen, Jansens plan og Torvkaien.

Kart over havn, Farsund havn

Områder merket med gult driftes av Listerhavnene IKS.

Oversikt over kai og havneanlegg

Kainavn Lengde på kaien Dybde Bruksområde Matrikkelnummer
Fern Sundes plass 66 meter 2 til 4 meter Festivaler og arrangementer Del av 1/658, 1/1164 og 1/199
Torvkaien og Tollbodkaien 88 meter 3,5 til 5 meter Festivaler og arrangementer Del av 1/658
Jahnsens plan 37 meter 3 til 4 meter Festivaler og arrangementer Del av 1/658
Dampskipskaien 60 meter 3 til 5 meter Langtidsutleid til historiske skøyter Del av 1/658 og dels umatrikulert
Verven 70 meter 5 til 6 meter Taubåter + større seilskuter og mindre frakteskip Del av 1/658

Listahavnen, Farsund

Kart over havn, Listahavnen

Områder merket med gult driftes av Listerhavnene IKS.

Oversikt over kai og havneanlegg

Kainavn Lengde på kaien Dybde Bruksområde Matrikkelnummer
Listahavnen 245 meter 3 til 4,5 meter Fiskerihavn Del av 34/116 og 34/248. 34/193 (festes av Listeskøyta kystkultursenter.

Havnen eier også store uteområder og bygningsmasser som leies ut til havnekunder i tilknytting til kai.

Uteområde

Navn på uteområde Areal Matrikkelnummer
Område ved fiskemottaket 17 mål Del av 34/116

Bygning

Bygning Areal Matrikkelnummer
Fiskemottaket 350 m2 Del av 34/116

Bugdøy, Farsund

Opplagsplass med 5 stk. 200 tonns pullerter på land. Landområdet er del avsameie mellom gnr/bnr215/2 (Farsund kommune) og 215/3 (Miljødirektoratet).