Om oss

Listerhavnene IKS er eid av kommunene Lyngdal og Farsund. Selskapet skal fremstå som en aktiv samarbeidspartner i regionen og bidra til å tilby kostnadseffektive og gode løsninger for brukere av havneselskapets tjenester.

Selskapsavtalen for Listerhavnene IKS ble signert av ordførerne i Lyngdal og Farsund den 29.12.21. Selskapet ble operativt den 01.01.2022. Rammeverket for organisering av IKS-et og rammene for selskapets virksomhet fremgår av IKS-loven, havne- og farvannsloven og selskapsavtalen.

Selskapsavtalens pkt. 3, 1. og 2. ledd sier:

«Selskapets formål er å sørge for effektiv, rasjonell og konkurransedyktig drift av kommunenes havneanlegg. Selskapet skal være et miljøvennlig havne- og transportknutepunkt for det sørligvestlige Norge og legge til rette for å flytte mer transport av gods fra vei til sjø, samt bistå eierkommunene med utvikling av flere arbeidsplasser i sjørelatert næring.

Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne og farvannsloven, samt drifte og forvalte havnenes kapital- og formuesverdier etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper.»

Samarbeidspartnere

Lundevågen, Farsund / Listerhavnene

Kontaktpersoner

Tom Egil Ravndal

Havnesjef

tom.egil.ravndal@listerhavnene.no

Alf Johnny Iddeland

Administrasjon/forvaltning/eiendom

alf.johnny.iddeland@listerhavnene.no

Turid Rosaasen

Regnskap

turid.rosaasen2@farsund.kommune.no

Øystein Hadland

Vedlikehold Farsund

oystein.hadland@farsund.kommune.no

Steinar Litland

Vedlikehold Lyngdal

steinar.litland@lyngdal.kommune.no

Thora Arnadottir

Reiselivsansvarlig i Farsund

thora@visitfarsund.no

Styret for 2022 (fra 11.02.22) – 2023

Stein A. Ytterdahl

Styreleder

Arnfinn Havås

Nestleder

Karl Reidar Danielsen

Medlem

Annbjørg Nystøl Knudsen

Medlem

Liv Birkeland

Medlem

Anne Margit Haugen Mushom

Medlem

Representantskapet for 2022 – 2023

Jan Kristensen

Leder av representantskapet

Arnt Abrahamsen

Representantskapsmedlem

Unni Nilsen Husøy

Representantskapsmedlem

Hilde Rullestad

Representantskapsmedlem