Om oss

Listerhavnene IKS er eid av kommunene Lyngdal og Farsund. Selskapet skal fremstå som en aktiv samarbeidspartner i regionen og bidra til å tilby kostnadseffektive og gode løsninger for brukere av havneselskapets tjenester.

Selskapsavtalen for Listerhavnene IKS ble signert av ordførerne i Lyngdal og Farsund den 29.12.21. Selskapet ble operativt den 01.01.2022. Rammeverket for organisering av IKS-et og rammene for selskapets virksomhet fremgår av IKS-loven, havne- og farvannsloven og selskapsavtalen.

Selskapsavtalens pkt. 3, 1. og 2. ledd sier:

«Selskapets formål er å sørge for effektiv, rasjonell og konkurransedyktig drift av kommunenes havneanlegg. Selskapet skal være et miljøvennlig havne- og transportknutepunkt for det sørligvestlige Norge og legge til rette for å flytte mer transport av gods fra vei til sjø, samt bistå eierkommunene med utvikling av flere arbeidsplasser i sjørelatert næring.

Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne og farvannsloven, samt drifte og forvalte havnenes kapital- og formuesverdier etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper.»

Samarbeidspartnere

Lundevågen, Farsund / Listerhavnene

Kontaktpersoner

Tom Egil Ravndal

Havnesjef

+ 47 94 53 21 88

tom.egil.ravndal@listerhavnene.no

Alf Johnny Iddeland

Administrasjon/forvaltning/eiendom

alf.johnny.iddeland@listerhavnene.no

Turid Rosaasen

Regnskap

turid.rosaasen2@farsund.kommune.no

Styret for 2024

Jan Kristensen

Styreleder

Lars Tjelland

Nestleder

Liv Birkeland

Medlem

Annbjørg Nystøl Knudsen

Medlem

Ann Karin Fuglestad

Medlem

Hans Torbjørn Hellås

Medlem

Representantskapet for 2024

Ingrid Williamsen

Leder

Unni Nilsen Husøy

Nestleder

Øyvind Petterson

Medlem

Morten Sikveland

Medlem