Miljø og bærekraft

Listerhavnene IKS er en offentlig eid havnevirksomhet som har som mål å være en fremtidsrettet aktør og en standardsetter for bærekraftig utvikling.

Selskapet er dedikert til å bidra til å løse miljøutfordringene verden står overfor ved å legge til rette for smarte løsninger og praksis i havne- og terminaldrift.

Listerhavnene IKS har en visjon om å bli en grønn havn med fokus på lavere klimautslipp og bruk av grønn teknologi. De har et sterkt engasjement for bærekraftig utvikling som møter dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners mulighet til å møte sine behov.

Miljømålene til Listerhavnene IKS inkluderer å redusere klimagassutslipp, drive en miljøvennlig havnedrift, og bidra til redusert avfall og utslipp i sjøen.

Listerhavnene IKS står også overfor ulike miljøutfordringer som utslipp av klimagasser fra sjøfarten, forurensning i havet, avfallshåndtering og støy. Gjennom målrettet innsats og strategier søker selskapet å håndtere disse utfordringene og minimere deres miljøpåvirkning.

Som en miljøvennlig og bærekraftig havnevirksomhet er Listerhavnene IKS forpliktet til å fortsette sin innsats for å bevare miljøet, støtte lokalsamfunnet og drive virksomheten på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Listerhavnene - Fremtidens havn